Terytorialny podsystem sytuacji nadzwyczajnych

Podsystem terytorialny RSES to ... Jaki jest podsystem terytorialny RSES?
jest tworzony w podmiotach Federacji Rosyjskiej w celu zapobiegania i eliminowania nagłych sytuacji na ich terytoriach i składa się z ich powiązań odpowiadających podziałowi administracyjnemu i terytorialnemu tych terytoriów. Zadania, organizację, skład sił i środków, procedurę działania podsystemów terytorialnych RACS określają przepisy dotyczące tych podsystemów, zatwierdzone przez właściwe organy państwowe podmiotów Federacji Rosyjskiej.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010