Teoria Obrony Cywilnej

Teoria obrony cywilnej to ... Czym jest teoria obrony cywilnej?
system naukowych pomysłów, zasad, praw i przepisów dotyczących zagrożeń i zagrożeń natury naturalnej i stworzonej przez człowieka, a także zagrożeń wynikających z prowadzenia działań wojennych lub w wyniku tych działań, ich powstawania i wpływu na populację i środowisko, problem s ostrzeżenie, redukcja i eliminacja skutków sytuacji nadzwyczajnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010