Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego

Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego to ... Co to jest zagrożenie bezpieczeństwa narodowego?
zestaw warunków i czynników, które utrudniają realizację interesów narodowych, a także stwarzają zagrożenie dla wartości narodowych i narodowego stylu życia. Źródłem zagrożeń może być: obce państwo (grupa państw), grupy jednostek, jednostki, procesy i zjawiska w gospodarce, środowisku, sferze informacji itp.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010