Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach awaryjnych

Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach awaryjnych - to ... Co to jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach kryzysowych?
stan, który stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osoby lub grupy osób, a także jego lub ich mienia w sytuacjach awaryjnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010