Masa całkowita wóz strażacki

ŁąCzna masa wozu strażackiego to ... Jaka jest masa całkowita wózka pożarniczego?
Suma załadowanej masy PA i personelu załogi bojowej, przewożonych przez nią środków gaśniczych, PTV, zadeklarowana przez producenta - producenta PA w ND. Źródło: GOST R 12. 2. 144-2005

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010