Obrony promieniowania, obrona chemiczna i biologiczna

Oddziaływanie promieniowania, ochrona chemiczna i biologiczna to ... Czym są oddziały obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej?
w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej istnieją specjalne oddziały przeznaczone do wykonywania najbardziej złożonych zadań ochrony żołnierzy i ludności, wymagające użycia specjalnego sprzętu. Składają się z części i podziałów wycięć jądrowych, promieniowania i rozpoznania chemicznego, specjalnego traktowania, przeciwdziałania aerozolu, miotaczy ognia itp. Wyposażone w zautomatyzowane kompleksy pękania nuklearnego. eksplozje, wysoko penetrowane i niezawodnie chronione maszyny rozpoznania RKB, środki przeciwdziałania aerozolu, wysoka wydajność. maszyny specjalnego przetwarzania i inne specjalne urządzenia. Oddziały ochrony RHB rozwijają się jako jednostki o podwójnym przeznaczeniu, zdolne do rozwiązywania zadań zarówno wojskowych, jak i pokojowych. Są zaangażowani w szereg zadań w dziedzinie obrony cywilnej, a także w ochronę ludności i terytoriów przed sytuacjami nadzwyczajnymi. W armiach innych krajów jednostki i pododdziały wykonujące podobne zadania nazywane są oddziałami chemicznymi, obroną przed bronią masowego rażenia itp.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010