Końcowy układ repeater przesyłać zawiadomienia

Ostateczna systemu przesyłowego powiadomienia przekaźnik - to ... Co przekaźnik końcowy systemu przesyłowego powiadomienia?
(przekaźnik końcowy) Ostatni repeater systemu przesyłowego powiadomienia bezpośrednio wysyła powiadomienie do stacji monitorującej. Źródło: OST 25 1099-83

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010