Program rozwoju ONZ

Program rozwoju ONZ to ... Czym jest program rozwoju ONZ?
UNDrased w 1965 r. Poprzez zjednoczenie Programu Pomocy Technicznej Narodów Zjednoczonych i Specjalnego Funduszu Narodów Zjednoczonych. Kierowany jest przez administratora wyznaczonego przez Sekretarza Generalnego ONZ na okres czterech lat, który zarządza Radą Wykonawczą, która składa się z przedstawicieli 36 państw. UNDP posiada 128 biur w krajach rozwijających się. Szefowie tych misji kierują również wszystkimi programami rozwoju ONZ w tych krajach.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010