Deklaracja o bezpieczeństwie obiektu podwodnego

Deklaracja o bezpieczeństwie obiektu pod wodą to ... Co to jest deklaracja bezpieczeństwa obiektu podwodnego?
dokumentem określającym możliwy charakter i zakres sytuacji awaryjnych w obszarze obiektu podwodnego oraz środków ich zapobiegania i likwidacji. Deklaracja jest opracowywana i zatwierdzana przez właściciela obiektu podwodnego, który odpowiada za kompletność informacji w nim podanych

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010