Program UNESCO - "Czarnobyl"

Program UNESCO "Czarnobyl" to ... Co to jest program UNESCO "Czarnobyl"?
systemu projektów pomagających ofiarom katastrofy w Czarnobylu, w tym uczestnikom likwidacji konsekwencji. Organizacja powstała w 1994 roku z bezpośrednim udziałem Białorusi, Rosji, Ukrainy i UNESCO. Jednym z najtrudniejszych finansowo jest projekt programu utworzenia ośrodków rehabilitacji społecznej i psychologicznej. Składa się z dwóch faz: pierwsza to utworzenie 9 centrów rehabilitacyjnych, druga faza to finansowe zapewnienie budowy kolejnych 8 ośrodków rehabilitacyjnych do końca XX wieku. W Rosji w ramach tego projektu wybudowano cztery ośrodki w najbardziej dotkniętych obszarach: Briańsk, Orzeł, Tuła. Drugi projekt programu organizowania przyjęcia i rekreacji za granicą dzieci dotkniętych katastrofą w Czarnobylu, "Dzieci Czarnobyla". EMERCOM Rosji wraz z UNESCO przeprowadziły prace informacyjne wśród społeczności międzynarodowej na temat konsekwencji katastrofy w Czarnobylu, która pomogła przyciągnąć inne wyspecjalizowane agencje ONZ, aby pomóc ofiarom i wyeliminować konsekwencje katastrofy. Wiele projektów mających na celu przezwyciężenie skutków katastrofy w Czarnobylu zostało przeprowadzonych w ramach współpracy Rosji ze Światową Organizacją Zdrowia.Projekty dotyczyły najbardziej zanieczyszczonych obszarów w rejonie Briańska i Kaługa, zapewniły Rosji unikalny sprzęt diagnostyczny i dozymetryczny, a także sprzęt komputerowy; rozwiązanie innych problemów.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010