Górna strefa pomieszczenia

Górna strefa pomieszczenia to ... Jaka jest górna strefa pomieszczenia?
Powierzchnia pomieszczenia znajdująca się nad powierzchnią obsługiwaną lub roboczą. Źródło: SNiP 41-01-2003

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010