Przeżywalność układu sterowania

Witalność układu sterowania to ... Czym jest witalność układu sterowania?
zdolność SS do zachowania lub szybkiego przywrócenia jej zdolności do wykonywania swoich funkcji z wymaganą jakością w warunkach oddziaływania obrony wroga lub sytuacji awaryjnych natury naturalnej i stworzonej przez człowieka. LCS jest wyposażony w kamuflaż, ochronę przed klęską i elektronicznym tłumieniem, ochronę przed niezamierzoną interferencją radioelektroniczną, a także prowadzenie szeregu środków organizacyjnych i inżynieryjnych. Działania zapewniające przeżywalność: powielanie, rezerwacja i zintegrowane stosowanie punktów, organów i kontroli; właściwy wybór lokalizacji, rozproszenie na ziemi i terminowa zmiana lokalizacji ruchomych elementów SS; kompleksowe zastosowanie (integracja) różnych sterowników (radioelektroniczne, przewodowe, lekkie, mobilne, dźwiękowe itp.); organizacja bezpośrednich i obwodowych kanałów komunikacji itp. Podstawowe rozwiązania inżynieryjne i techniczne: radiowa ochrona SS; sprzęt inżynieryjny elementów SS i ich umieszczenie w pojazdach opancerzonych; zastosowanie wysokowytrzymałych struktur i materiałów; stosowanie indywidualnej i zbiorowej ochrony przed uszkodzeniami i wpływem impulsu elektromagnetycznego; przygotowywanie i przeprowadzanie akcji ratowniczych oraz środków przywracania zaburzonego zarządzania; pomoc medyczna dla poszkodowanego personelu SS.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010