War

War - to jest ... Co to jest wojna?
społeczno-politycznych zjawisko, które jest skrajną formą rozwiązania społeczno-polityczne, ekonomiczne, ideologiczne i etnicznych, religijnych, terytorialnych i innych. sprzeczności między państwami, narodami, narodów, klas i grup społecznych sredst ty o przemocy wojskowej. . B. w przeciwieństwie do innych form przemocy zbrojnej jest generowanych głównie przez głębokich przyczyn społeczno-politycznych, społecznych i gospodarczych (konfliktu zbrojnego powstania wojskowy, itp.); jego treść odpowiada celom wojskowo-politycznym i wojskowo-strategicznym osiągniętym za pomocą przemocy zbrojnej. C. prowadzi do jakościowej zmiany statusu wszystkich sferach życia publicznego .. społeczne, polityczne, ekonomiczne, duchowe, że dzieje się z ich radykalnej restrukturyzacji na stopie wojennej. Aby wdrożyć ten proces, powstaje organizacja wojskowa. Główną bronią używaną przez V. są siły zbrojne i inne formacje zbrojne zdolne do prowadzenia wielkiej walki zbrojnej. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym typem działań wojennych jest subregionalny, lokalny lub lokalny, wewnątrzpaństwowy charakter. Nowy, bardziej słabo poznana rodzaju zbrojnej konfrontacji są różne typy operacji pokojowych: utrzymanie i zachowanie pokoju, wymuszania pokoju i innych.W czasach nowożytnych problem zmniejszania częstotliwości wojen i konfliktów zbrojnych, eliminacji ich negatywnych konsekwencji dla ludności cywilnej i środowiska pozostaje ostry.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010