Wiatr jest silny

Wiatr jest silny - to ... Co silny wiatr?
powietrza ruch w stosunku do powierzchni ziemi na wysokości lub poziomej składowej o więcej niż 14 m / c. Gatunki są B. c ... szkwały, cyklony, wir itp Zjawiska w atmosferze, prędkość wiatru, w którym dochodzi do 50-100 m / s lub więcej. Zwiększa się wraz ze wzrostem wysokości. prędkość i kierunek wiatru odgrywają ważną rolę w redystrybucji zanieczyszczeń w atmosferze. B. z. może powodować katastrofalne szkody dla ludzi, przyrody i środowiska.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010