Wartości robocze czynników klimatycznych środowiska

Wartości robocze środowiskowych czynników klimatycznych to ... Jakie są wartości robocze czynników klimatycznych środowiska?
Naturalnie zmieniające się lub niezmienione wartości czynników klimatycznych, w których zachowane są wymagane parametry nominalne i ekonomicznie przydatny okres użytkowania produktów. Źródło: GOST 15150-69

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010