Zagrożenie pożarem (zapłon)

Zagrożenie pożarem (pożarem) jest ... Jakie jest zagrożenie pożarowe (pożar)?
sytuacja panująca na terenie, która charakteryzuje się prawdopodobieństwem pożaru, który przekracza normatywny.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010