Zagrożenie militarne

Zagrożenie militarne to ... Co to jest zagrożenie militarne?
stan stosunków międzypaństwowych, pod którym istnieje bezpośrednia możliwość konfliktu zbrojnego między rywalizującymi stronami; otwarte prawdopodobieństwo wojny. Charakteryzuje się stopniem gotowości. państwo (koalicja państw) do przeprowadzenia ataku na inne państwa. Źródła U.. są: doktrynami wojskowymi i politykami opartymi na uznaniu dopuszczalności przemocy wojskowej o celach ekspansjonistycznych; wzmocnienie potęgi militarnej innych państw przekraczających potrzeby obronne; wzrost niestabilności militarno-politycznej; obecność ognisk konfliktów zbrojnych na granicach państwa; pogwałcenie traktatów dotyczących kwestii bezpieczeństwa wojskowego itd. Militarne aspiracje państwa przeciwnego mogą być oceniane przez: oświadczenia określające jego politykę wewnętrzną i zagraniczną; Prowokacyjne działania (opóźnienia statków itp.); początek ukrytego mobilizacyjnego rozmieszczenia sił zbrojnych; wzrost środków wojskowych, dostawy wojskowe dla aliantów; duże ćwiczenia wojskowe na granicach; incydenty zbrojne itp. Systematyczna i rzeczywista ocena U.. pozwala stronie miłującej pokój ustalić przedział czasowy na początek możliwej agresji, przygotować siły zbrojne i naród w czasie na jego odparcie.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010