Tolerancja

Tolerancja to ... Czym jest tolerancja?
brak lub osłabienie reakcji na jakikolwiek niekorzystny czynnik w wyniku zmniejszenia wrażliwości na jego efekty. Na przykład tolerancja na lęk przejawia się w podnoszeniu progu reakcji emocjonalnej w sytuacji zagrożenia, a zewnętrznie w ograniczaniu, w opanowaniu, w zdolności do wytrzymania negatywnych skutków przez długi czas, bez zmniejszania możliwości adaptacyjnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010