Udostępnianie topogeodesycznego

Zapewnienie topogeodii jest ... Co to jest konserwacja topogezyjna?
zespołu środków służących przygotowaniu i dostarczeniu sztabom, żołnierzom, siłom i jednostkom ratowniczym danych topograficznych niezbędnych do pomyślnego wykonania przydzielonych zadań. Obejmuje: przygotowanie i dostarczenie wykonawcom oryginalnych danych astronomicznych i geodezyjnych oraz grawimetrycznych; tworzenie, okresowe odnawianie, gromadzenie zapasów i zapewnianie organów kontrolnych, sztabów, oddziałów, sił i jednostek ratowniczych z mapami topograficznymi, produkcją, wydawanie specjalnych map i dokumentów fotograficznych terenu oraz zapewnienie im wykonawców; topograficzne poszukiwania. Organizowane jest przez sztaby, realizowane przez pododdziały topograficzne i hydrograficzne.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010