Toxic

Toxic - jest ... Co jest toksyczny?
substancja chemiczna, która po wystawieniu na działanie ludzkiego (zwierzę) mogą indukować zaburzenia zdrowia i choroby o różnej ciężkości w trakcie kontaktu z substancją, jak i pod względem życia zdalnego obecnych lub kolejnych pokoleń (zob. również Opa Noe chemicznych).

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010