Sygnalizatory Toksimetricheskie - to ... Jakie wskaźniki Toksimetricheskie?

Sygnalizatory Toksimetricheskie - to ... Jakie wskaźniki Toksimetricheskie?
parametry ilościowe toksyczności lub zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi (śmiertelne dawki i stężenia, integralnych i szczegółowe progów ostre, podostre i przewlekłego działania; współczynniki międzygatunkowych, płeć i wiek wrażliwość kumulacji zasobów; strefa śmiertelna Stopy, ostre, przewlekłe i konkretne działania ;. bezpiecznych poziomów narażenia) służą do higienicznego racjonowania, toksykologiczne i higieniczna ocena skutków zdrowotnych wypadków chemicznych

EdwART Słownik terminów MOE 2010

<- 1 - ..! >