Toksodoza

Toksodoza - to ... Co Toksodoza?
wartość infekcja iloczynowi stężenia OHV dla czasu przebywania ludzi w tym miejscu, bez ochrony dróg oddechowych, na które pokazują różne stopnie toksycznego działania na ludzki OHV (pierwsze słabe oznaki zatrucia - próg toksodoza ; Istotne zatrucia - wpływa toksodoza; śpiączkę - bójcze toksodoza) główne typy toksycznych dawkach: ... Wdychanie skóry resorpcji i domięśniowe (na rany zanieczyszczonych fragmentów), jak stosuje wdychanie wartość T. ct d (C - stężenia substancji chemicznych w powietrzu, .... mg / l; t - ekspozycji, m), dla innych gatunków, T. g - D (wagowo przyporządkować ludzkiej OB masy kilogram mg / kg), w zależności od stopnia zniszczenia T. d podzielony na kategorie: śmiertelna (LCt50 LD50), wyłączenie (ICt50, ID50), łatwym (ECt50, ED50) oraz próg (PCt50, PD50). Efekt porażki odpowiadający jakiejkolwiek kategorii T.D. osiąga się w 50% przypadków (co odzwierciedla indeks). Często LCt50 (LD50) jest nazywane średnio śmiertelnym, a ICt50 (ID50) jest błędem średniego erozji.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010