Kampus obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Kampus obrony cywilnej, zarządzania awaryjnego - to jest ... Co jest Kampus obrony cywilnej , zapobieganie i likwidacja sytuacji kryzysowych?
Strefa ze specjalnie wyposażonymi miejscami, obiektami, elementami obiektów przemysłowych, rolnictwem itp., sieciami technologicznymi, komunalnymi, energetycznymi i innymi, uszkodzonymi budynkami i budowlami, gruzami z gruzu budowlanego, lasem oraz kamień i inne zanieczyszczenia oraz inne elementy symulujące części uszkodzeń w strefach zagrożenia i obszarach dotkniętych zniszczeniem. Kampus ma następujące sekcje: akcje ratownicze; awaryjne prace naprawcze; ochrona inżynieryjna; ochrona chemiczna i radiacyjna; przygotowanie ognia; ochrona zwierząt rolnych, roślin i źródeł wody (na obszarach wiejskich); szkolenie taktyczne i specjalne.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010