Szkolenia ludności w sytuacjach awaryjnych

Szkolenia ludności w sytuacjach awaryjnych - to jest ... Co to jest edukacja społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych?
celowego akumulacji zdobywania wiedzy publicznej oraz wzmocnienie umiejętności niezbędnych do ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi przez wypadki, klęski żywiołowe, epidemie, czy zakaźny wpływem współczesnych środków rażenia, a także udział w prowadzeniu ASDNR w strefach zagrożenia i epidemiach.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010