Przygotowanie wojsk (sił) obrony cywilnej

Przygotowanie wojsk (sił) obrony cywilnej - w ... Co to jest szkolenie żołnierzy (siły) do obrony cywilnej?
system szkolenia personelu, wydziałów, jednostek wojskowych, formacji, wojsko, itd .. sił obrony cywilnej, dowódców (szefów), łaty, kontroluje skutecznego prowadzenia ratowniczych i innych. operacji ratunkowych w zmianach i obszarów dotkniętych katastrofą.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010