Przygotowanie oficerów i ekspertów obrony cywilnej i części

Przygotowanie oficerów i ekspertów obrony cywilnej i części zamienne - to ... Co Szkolenie urzędników i ekspertów obrony cywilnej i części ?
zestaw organizacyjne środki edukacyjne i inne, aby poprawić wiedzę i umiejętności przedstawicieli rządu i ekspertów cywilnych i RSE w organizacji i prowadzeniu działań cywilnych, podjęcia wyzwań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010