Szkolenie liderów jednostek medycznych

Szkolenie liderów medycznych to ... Jak wygląda szkolenie liderów medycznych?
kompleks wydarzeń organizowanych w głównym na poziomie terytorialnym i lokalnym w celu poprawy wiedzy i umiejętności liderów medycznych poprzez ćwiczenia grupowe, ćwiczenia lotnicze, taktyczne i specjalne na bazie instytutów podnoszenia kwalifikacji lub wydziały doskonalenia akademii medycznych i uniwersytetów, ośrodków medycyny katastrof, a także w instytucjach-formatorach.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010