Przygotowanie administracyjnego pokładzie Medycyny Katastrof serwisowe

Przygotowanie służbie Rady Administracyjnej medycyny katastrof - to jest ... Co to jest przywództwo usługa szkolenia medycyny katastrof?
zestaw imprez organizowanych na szczeblu federalnym, regionalnym i regionalnym w bazach instytucji szkoleniowych, wydziałów poprawy akademii medycznych i uniwersytetów, centrów medycznych katastrof w celu poprawy wiedzy i umiejętności rukovodyasch SZJ kompozycji.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010