Przygotowanie ludności w zakresie obrony cywilnej i ochrony przed sytuacjach awaryjnych naturalny i sztuczny

Przygotowanie ludności w zakresie obrony cywilnej i ochrony przed sytuacjach awaryjnych naturalny i sztuczny - go ... Jakie są przygotowania ludności w zakresie obrony cywilnej i ochrony przed naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka sytuacjami kryzysowymi?
kompleksie z góry działań dla przygotowania ludności wynosi ponad odpowiednim grupom społecznym wieku i. Przygotowanie ludności do działania w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w przedsiębiorstwach, w instytucjach (w tym edukacyjnych) i organizacjach, niezależnie od ich formy organizacyjnej i prawnej, a także w miejscu zamieszkania. Wskazówki metodyczne, koordynacja i monitorowanie przygotowania Coy ludności w obszarze ochrony przed sytuacjach awaryjnych manipulowanych przez organy GOChS

EdwART Słownik terminów MOE 2010

<- 1 -> ..