Transgraniczny transport zanieczyszczeń

Transgraniczny transport zanieczyszczeń to ... Co to jest Transgraniczny transfer zanieczyszczeń?
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń prądami powietrza na duże odległości - poza granice państw, w których znajdują się źródła zanieczyszczeń. Problem problemów topologicznych. c. jest uważane za umowy dwustronne i wielostronne (np. Konwencję o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza na dalekie odległości). Obserwacje T. s. c. są prowadzone w ramach EMEP na międzynarodowych stacjach kontroli transgranicznej, w tym zlokalizowanych na terytorium Rosji (Yaniskoski, Pinega i Shepelevo).

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010