Tłumaczenie obrona cywilna od pokojowego do stanu wojennego

Przeniesienie obrony cywilnej z pokojowego na stan wojenny to ... Jaki jest transfer obrony cywilnej od pokojowej do stanu wojennego?
zespołu zdarzeń prowadzonych zgodnie z planami obrony cywilnej w przypadku zagrożenia militarnego lub rozpoczęcia działań wojennych. Przeniesienie obrony cywilnej do stanu wojennego polega na konsekwentnej realizacji działań mających na celu zwiększenie jej zdolności do realizacji zadań przypisanych mu w czasie wojny. W tym celu alarmuje się rząd i siły obrony cywilnej, wdraża się systemy ochrony ludności, a także przyspiesza się przygotowania do akcji ratowniczej i innych pilnych operacji w możliwych obszarach klęski. W zależności od sytuacji obrona cywilna może zostać przeniesiona do stanu wojennego na całym terytorium Federacji Rosyjskiej lub w poszczególnych regionach.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010