Nadajnik

Nadajnik to ... Czym jest nadajnik?
Element składowy optycznego detektora dymu pożarowego, transmitującego promieniowanie. Źródło: NPB 82-99

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010